סיינן

שוטף יום התביעה

5
פרק 10 30 בנובמבר 2020
פרק 9 30 בנובמבר 2020

שוטף החבר הטריאנטרופי שלי

3.3
פרק 10 29 בנובמבר 2020
פרק 9 29 בנובמבר 2020

שוטף בריון רגשי

4.3
פרק 10 28 בנובמבר 2020
פרק 9 28 בנובמבר 2020

שוטף סוף טוב

4
פרק 10 28 בנובמבר 2020
פרק 9 28 בנובמבר 2020

מתמשך הקניבל

4.5
פרק 4 28 בנובמבר 2020
פרק 3 10 בנובמבר 2020

שוטף חייה הפרטיים

1.7
פרק 3 28 בנובמבר 2020
פרק 2 28 בנובמבר 2020

שוטף חברים אינטרנטיים

2
פרק 3 25 בנובמבר 2020
פרק 2 25 בנובמבר 2020

מתמשך גיבור בעל כורחו

0
פרק 3 24 בנובמבר 2020
פרק 2 24 בנובמבר 2020
x